novinky

zajímavé odkazy 

úvod

Reprezentační ples Sestry na sál! je určen především zdravotním sestrám a ostatním nelékařským pracovníkům ve zdravotnictví jako poděkování za jejich péči o pacienty. Na všechny úspěšné ročníky se sjeli účastníci z celé České republiky.


Agentura We Make Media, s. r. o. ve spolupráci s Českou asociací sester, p. o. připravuje již 8. ročník reprezentačního plesu sester - Sestry na sál!

Ples se uskuteční 24. února 2017 na Žofíně v Praze.

Těšíme se na vaši účast!


V průběhu plesu proběhne i volba Sestry sympatie. Více informací na stránkách www.sestrasympatie.cztea tre olej